Mechanical- & Quality Engineer

Het vakmanschap van de verspanen- en niet verspanende afdeling van de Philips Machinefabriek in Acht / later VDL ETG Eindhoven werd in de jaren 90 uitgebreid door het assembleren en testen van o.a. ASML, EMT, FEI, enz. producten en systemen in Clean Rooms.

De sustaining activiteiten, ASML & EMT, heb ik jaren bij de Machine Fabriek Acht / later VDL ETG Eindhoven gedaan. Ook heb ik enkele maanden, detacheer basis, bij Frencken Mechatronics BV in Eindhoven als Quality Engineer gewerkt met focus op het borgen van de interne kwaliteit van producten, systemen en processen.

Ik heb veel QLTC projecten voor ASML en EMT gedaan in de rol van Mechanical- & Quality Engineer voor de volgende systemen WHS (WPS+WTS), ARMS, PPD en enkele nauwkeurige modulen van de TwinScan, onder andere TSU, voor de klant ASML. Voor de klant EMT / later Assembléon heb ik als Mechanical- & Quality Engineer de TriScan gedaan.

Jaren heb ik fundamentele onderzoeken uitgevoerd en deze in stappen van Probleem, Analyse, Conclusie en Advies, met ondersteuning van Optisch-, Mechanisch-, Elektronisch- en Software Collega’s of tijdelijke inhuur van specifieke medewerkers, uitgewerkt. Van een PR naar een IP verwerkt in overleg met de klanten en, indien nodig, met de toeleveranciers, partners.

Voor het assembleren van onderdelen zijn de montage- en kwalificatie tools in verschillende stappen de basis voor een goede optimale flow in het proces. Een optimaal flowschema in de montage is onontbeerlijk om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. In een keer, stap voor stap, goed en met regelkringen borgen dat de stappen terug maar 1 stap zal zijn. De ontvanger constateert dat het product niet volgens de werkvoorschriften of TPD is geleverd. Correctieve werkzaamheden uitvoeren met registratie en terugmelding zullen het productieproces verbeteren en de frequentie van een stap terug verminderen.

De maak- en assemblage tools goed inzetten en goed beheren, kwalificeren, in het operationele besturingssysteem. Een modulaire opbouw van product en proces, dat afgestemd is met planning, zorgt voor een optimale kostprijs en kwaliteit van het continue lopend werk binnen de verschillende afdelingen.

Als team Cost Prijs Reductie, CPR, realiseren met SPC en FMEA’s van producten en proces. In de voortgang van het werk blijven ageren in plaats van reageren en wachten op elkaar. Samen werken in de verschillende afdelingen. Slim werken door de juiste beladingen, bij meer en minder bemanning per dag, de machines of testtools optimaal blijven gebruiken.

Ik heb IKV projecten, Integrale Kwaliteit Verbeteren, en het 4X4 project, doorlooptijd verkorten en CPR, kostprijsreductie, met de monteurs van de assemblage, werkvoorbereiders, programmeurs en factory engineers de klanten ASML en EMT / later Assembléon met ondersteuning van Optisch-, Mechanisch-, Elektronisch- en Software Collega’s of tijdelijke inhuur van specifieke medewerkers uitgewerkt.