Mechanisch
Constructeur

Een Mechanisch Constructeur
met veel vakinhoudelijke kennis.

1980-1985 Constructeur aan de tekentafel

In de jaren 1980 tot 1985 heb ik met behulp van de tekentafel het constructeurs werk uitgevoerd. Ik ben begonnen als Mechanisch Assistent Constructeur in 1983 voor Consumer Electronics, CE, producten. Ik ben gestart met het wijzigen van tekeningen in rood van enkele video producten, spoelen in een TV. Veel raderen, tekening aanpassen, wijzigingsdriehoekjes plaatsen en nieuwe datum en of puntnummer op de tekening zetten. 

Tevens de TPD compleet, onder andere stuklijsten, maken. En soms had ik geluk dat ik in die fase van de Mechanisch Productontwikkelaar een tool mocht ontwerpen en uitwerken om de spoelen, lijnspoelen & beeldspoelen, beter te kunnen wikkelen op de wikkelmachine bij Volt Tilburg Zuid / Noord. Belangrijk in deze fase was het leren werken volgens ontwikkelingsstappen en het samenwerken met Elektrisch Ontwikkelaar, de Fabricage Voorbereiding en met de Medewerkers die tot in detail de Fabriek Verreken Prijs konden berekenen om jouw afgeleide CE product in de volumefabriek te krijgen. Het maandelijks Project Teams Overleg op locatie van de volumefabriek, Volt Tilburg, en klanten van Philips onder andere Philips Brugge, Belgie.

1985-1990 Productontwikkelaar

Hierna, jaren 1985-1990, heb ik als Mechanisch Constructeur, Productontwikkelaar, onder andere bij Volt Tilburg gewerkt. Op deze locatie heb ik het ontwerpen en tekenen ook met behulp van de tekentafel gedaan. ik heb veel gewerkt aan Degaussing spoelen om het orthocyclisch wikkelen te optimaliseren in TV apparaten, de Roterende Signaal Overbrengers, Video Recorder, en de LiCo spoel voor de eerste spaarlampen met Philips Oss. 

Het verbinden van koperen en aluminium draad, niet loslaten, in RGT-X en WTB Connectoren in UL uitvoering. Kopstuiklassen, ultrasoon lassen van kunststof klikstukken, kruip en relaxatie in de verbindingen onderzoeken en de invloed van temperatuur en vocht bepalen. Deze ontwikkelingen waren wat betreft technologie steeds een uitdaging om het goedkopere aluminium in de productie te krijgen wat uiteindelijk met AMP ‘s Hertogenbosch, toeleverancier en partner, en Philips PMF Eindhoven is gelukt.

1990 -1996 Voorontwikkelaar

Vanaf 1990 -1996, Philips Lighting, CDL-Eindhoven, heb ik mijn werk als Mechanisch Constructeur, Voorontwikkelaar, op een Unigraphics systeem in Wire- en later als Solid model uitgewerkt. De uitwisseling van Unigraphics TPD, autolampen H4 & H7, naar een Autocad TPD heb ik met extra voorwerk in Unigraphics systeem voor Philips Aken gerealiseerd. Tevens heb ik voor de Philips Fabrieken, Roosendaal, TL, Turnhout, speciale lampen, Weert, gloeilampen, Terneuzen, energie zuinigen lampen, gewerkt aan lampvoeten en houders. 

De nauwkeurigheid waarmee bijvoorbeeld lampen als H7 moeten worden gemaakt, is bovenmatig hoog. Levensduur, bundel, schokbestendigheid, vochtigheid, retentie, borging positie zijn uitdagingen om dat met een uitval van minder dan 50 PPM te kunnen maken in productie. Voorontwikkelingswerk uitvoeren aan producten als machines voor de moederfabrieken was vanzelfsprekend om steeds de beste in verlichting te zijn. Een sterk punt als mechanisch constructeur, vond ik, dat het ontwikkelwerk met witte kaarten, patenten, werd geborgd.

1996 - 2005 Engineering in Mechanical & Quality & Factory

Vanaf 1996-2005, Philips Machinefabriek Acht, heb ik 70% in de rol van Mechanisch Constructeur, engineering in Mechanical & Quality & Factory, gedaan. In deze periode had ik Mechanisch collega’s Constructeurs en huurde ik voor het Mechanical- & Quality Engineers werk in om de PR’s naar IP’s te verwerken. Het onderhoud van Tools, Montage en Kwalificatie, en Producten, Onderdelen, Modulen & Systemen, van ASML en EMT werd door Philips Machinefabriek Acht op de afdeling Speciale Projecten uitgevoerd onder mijn leiding als Projectleider.

De sustaining activiteiten, ASML & EMT, heb ik die jaren bij de Machine Fabriek Acht / later VDL ETG Eindhoven gedaan. Veel QLTC projecten, van PR’s naar IP’s, heb ik voor ASML en EMT / later Assembléon gedaan in de rol van Mechanical- & Quality- & Factory Engineer. Voor de klant ASML de volgende systemen WHS (WPS+WTS), ARMS, PPD en enkele nauwkeurige modulen van de TwinScan, onder andere TSU. Voor de klant EMT / later Assembléon heb ik als Mechanical- & Quality- & Factory engineer de TriScan gedaan.


Tevens had ik de rol van Projectleider waarin ik steeds met een Project Overeenkomst Formulier, POF-document, de kosten voor- en achteraf besprak met de klanten om de voortgang van het verwerken van de goedgekeurde IP’s in goed overleg af te werken. Het was een continue proces van verbeteren van Producten, Modulen, Systemen en van Maak- & Montage- & Kwalificatie Tools. Alle onderzoeken en verbeter voorstellen inclusief de complete TPD documentaties van mijn team, werden door mij vooraf gecontroleerd en gecorrigeerd voordat deze naar de klanten ASML of EMT / later Assembléon werden gestuurd. De kracht in deze werkmethode was dat de communicatie naar de klanten, ASML en EMT / later Assembléon, gekanaliseerd was en het werk vakinhoudelijk steeds toegevoegde waarden had. De rol van Projectleider en van Constructeur heb ik jaren met veel plezier gedaan omdat we vakinhoudelijk steeds voortgang maakten in ons werk in het optimaliseren van de QLTC proces voor onze klanten ASML en EMT / Assembléon.

2005-2017 Mechanical- & Quality- & Factory Engineer

Van 2005 tot 2014 heb ik bij Philips ETG Acht / later VDL ETG Eindhoven enkele nauwkeurige modulen van de TwinScan, onder andere TSU, met de klant ASML als Mechanical- & Quality- & Factory Engineer uitgevoerd. Vanaf het jaar 2010 heb ik meer Mechanisch Constructeur en minder Projectleiders taken uitgevoerd. Het zelf uitvoeren in NX-6 systeem heb ik druppelsgewijs opgepakt. Veel ervaring opgedaan in het Unigraphics en het NX systeem inclusief het Teamcenter met ASML om MD-TPD van de Solid modellen compleet te krijgen om de Functie, Ontwerp en Maakbaarheid te kunnen realiseren voor de Volume Fabrieken of Toeleveranciers, Partners.

Van 2015 tot 2017 heb ik als Mechanisch Constructeur, engineering in Mechanical & Quality & Factory, gedaan. Bij Frencken Mechatronics in de functie van Quality Engineer met een NX-Design systeem en bij Furka Engineering als Mechanisch Constructeur met een HiCad systeem.