Werkervaring

2017- heden Engineering PBB.

 • Mechanical- & Quality- & Factory Engineer.
  • Voor klanten ontwikkelen, innoveren en realiseren van diverse machines en apparaten met behulp van HiCAD of NX-Design systeem in overleg met een hoofdconstructeur of projectleider.
  • In opdracht van klanten voornamelijk mechanisch producten tekenen, TPD, en technische berekeningen uitvoeren in overleg met een hoofdconstructeur of projectleider.
  • Voor klanten ontwikkelen, innoveren en realiseren van integrale kwaliteitsverbeteringen door de functie, ontwerp en maakbaarheid opnieuw vast te stellen in overleg met een kwaliteitsmanager of projectleider.
  • In opdracht van klanten voornamelijk mechanische productieproblemen oplossen in overleg met een senior mechanical engineer of projectleider.
  • Voor klanten ontwikkelen, innoveren en realiseren van maak-, montage- en kwalificatietools met behulp van HiCAD of NX-Design systeem in overleg met een hoofdconstructeur of projectleider.
  • In opdracht van klanten voornamelijk mechanisch tools tekenen, TPD, en technische berekeningen uitvoeren in overleg met een hoofdconstructeur of projectleider.

2019 – 2020 Tegema Son.

 • Buddy, Jobcoach re-integratie spoor-1 traject.
  • In overleg met de opdrachtgever, plan van aanpak, heb ik als Buddy een werk gerelateerde re-integratie project uitgevoerd met de intentie de medewerker weer spoedig aan het werk te hebben.
  • Het werk heeft o.a. raakvlakken met functies als Mechanical- & Quality- & Factory Engineer.
  • Focus op het luisteren, samenvatten, doorvragen en stimuleren van de voortgang in het werk.
  • Medewerker zijn kennis, kunde en kwaliteit aanvullen met adviezen.
  • Ondersteuning van de medewerker, indien gewenst, bij de bedrijfsarts en of arbeidspsycholoog.
  • Transitie laten maken van reactief- naar pro-actief werken in een team.

2017- 2018 Tegema Son.

 • Mechanical- & Supply Chain Engineer
  • Het ontwikkelen en uitwerken van Tools onder leiding van een Projectleider.
  • Het verwerken van EC’s onder leiding van een Senior Supply Chain Engineer at ASML.
  • Het begeleiden van HBO Engineers onder leiding van Director On-site Engineering at Tegema. Mechanical- & Supply Chain Engineer.

2017-2017 Furka Engineering Tilburg.

 • Mechanisch Constructeur, Mechanical- & Quality- & Factory Engineer.
  • Met een collega de interne HiCAD werkzaamheden uitvoeren. Focus op het uitwisselen van kennis in functie, ontwerp en maakbaarheid op diverse machines en apparaten die het bedrijf voor- en met klanten heeft uitontwikkeld.
  • Het uitwisselen van kennis in het maken van HiCAD tekeningen, TPD, en in het bijzonder van plaatwerk. Een verbeter voorstel in databeheer, technologie, uitgewerkt.

2015-2017 Detacheerbureau o.a. Furka Engineering Tilburg.

 • Mechanical- & Quality Engineer, Mechanisch Constructeur, Support Medewerker.
  • Detacheerwerk, Frencken Mechatronics BV, op locatie als Mechanical Engineer met focusop Quality. Op projectbasis heb ik met de kwaliteitsmanager het anders werken, regelkringen, en het borgen van kwaliteit geactiveerd. Medewerkers in het productieproces bewust maken van het feit dat effectiever en efficiënter werken loont. Kwaliteit voor snelheid en elkaar aanspreken in de voortgang van de verbeteringen om de kostprijs van onderdeel, modulen, systeem of machine marktconform te blijven houden. Voor de werkzaamheden, Quality Engineer, heb ik het tool NX-Design, stepfiles, gebruikt. Tevens heb ik voor het maken van plaatwerk een HiCad cursus gevolgd. Het zijn tools, koppelingen, voor het maken van producten.
  • Algemene supportwerkzaamheden, voornamelijk administratieve beheertaken, in overleg met de bedrijfsdirecteur uitgevoerd.

1996-2013 Philips Machinefabriek Acht & VDL ETG Eindhoven.

 • Projectleider, Mechanical- & Quality- & Factory Engineer, Mechanisch Constructeur.
  • Het begeleiden en uitvoeren van projectopdrachten voor klanten ASML, FEI, Philips EMT, enz.
  • Ontwikkelen van fabricage hulp- en testmiddelen met hulp van mechanisch en/of elektrisch constructeurs, afgeleide productontwikkeling van hoogwaardige apparatuur voor de semi-conductorindustrie uitvoeren met hulp van mechanisch constructeurs, tijdens productiefase verbeteringen, veranderingen doorvoeren, problemen analyseren en oplossen.
  • Begeleiden van werkinstructies voor montage en het maken van onderdelen.
  • Samen met de afdeling Inkoop, de kooponderdelen marktconform bestellen.
  • SPC invoeren met hulp van een engineer en het proces motiverend begeleiden.
  • Het verzorgen en geven van instructies aan monteurs.
  • Begeleiden van engineers (inhuurkrachten), stagiairs en afstudeerders.
  • Contacten onderhouden met klanten, toeleveranciers, kenniscentra en monteurs.
  • Voor 70% proactief en 30% reactief het productieproces in overleg met de assemblage afdeling lopend houden.

1990-1996 Philips/Lighting/Systems/PE-OSLO, Eindhoven.

 •  Mechanisch Constructeur, Voorontwikkelaar.
  • Ontwikkelen en/of verbeteren van lampcaps, connectoren en speciale onderdelen, die toegepast worden om complete verlichtingssystemen te realiseren, in samenwerking metde ontwikkeling van de moederfabrieken of Center of Competence.
  • TPD mbv het Cad-systeem vastleggen, differentiaties van lampcaps binnen het concern bewaken.
  • Contacten onderhouden met toeleveranciers en kenniscentra. Het verzamelen en bijhouden van relevante kennis en ervaring op het gebied van constructies, materialen en fabricage technieken.
  • Gereedschap construeren voor lampcaps en lampholders, fundamentele onderzoeken doen en/of laten uitvoeren, constructies berekenen en het schrijven van technische rapporten.

1987-1990 Philips/CE/WWC/Ontw. Spoelen & PS, Tilburg.

 • Mechanisch Constructeur, Productontwikkelaar.
  • Producten ontwerpen, die geschikt zijn voor TV, verlichting en CD spelers, in overlegmet een elektrisch ontwerper. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de klanten aan de hand van een vooraf opgestelde specificatie. Verbindingen ontwikkelen met toeleveranciers, bv connectoren.
  • In overleg met fabrikanten kwaliteitsverbeteringen invoeren en participeren in productteams.
  • Bezoeken van fabrieken, toeleveranciers en kenniscentra.

1983-1987 Philips/CE/Video/AT-Lab., Eindhoven.

 • Mechanisch Assistent Constructeur, Productontwikkelaar.
  • Het maken van producttekeningen, in overleg met de mechanisch constructeur en een elektrisch ontwerper, voor spoelen en trafo’s. Tevens gereedschap construeren voor spoelen en connectoren.
  • Proeven opstellen, uitoefenen en analyseren voor fabrieken.

1979-1983 Philips/CE/Video/Defl. Units, Eindhoven.

 •  Mechanisch Assistent Wikkelen.
  • Productierijp maken van wikkelmallen en spoelen voor deflection units. Tevens programma’s maken voor de wikkelmachines.
  • Incidenteel gereedschap, wikkelmallen, tekenen voor de machines

1975-1979 Philips/CE/Video/App. Lab., Eindhoven.

 •  Fijn metaalbewerker.
  • Rouleer periode van 4 keer een half jaar in draaien, frezen, slijpen en plaatwerken.
  • Voornamelijk frezen van vele kunststoffen producten voor audio en video toepassingen.
  • Het uitwerken van hulpmiddelen voor het gedeeltelijk machinaal bewerken van producten